Говьсүмбэр 50C

Та Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын албан ёсны вэбсайтад холбогдлоо. Бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаад баярлалаа.

Санал асуулга

Та манай сайтаас ямар мэдээлэл авах хүсэлтэй байна вэ?

Стратегийн үндсэн зорилтууд


Монгол улсын Үндсэн хууль, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний  удирдлагын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн байгууллагын удирдлага, Санхүүжилтийн тухай хуулиар болон Тамгын газрын дотоод журмаар тогтоосон Засаг даргын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үүднээс сумын ЗДТГ нь дараахь стратегийн үндсэн зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын АЛСЫН ХАРАА нь:

“СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ШААРДАГДАХ АЛСЫН ХАРААТАЙ ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗОХИЦУУЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ХАНГАХАД ХҮРЭЛЦЭХҮЙЦ МЭДЛЭГ, МАНЛАЙЛАХ УР ЧАДВАРТАЙ, МЭРГЭШСЭН АЛБАН ХААГЧ БҮХИЙ СУРАЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХ”-Д ОРШИНО.

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын ЭРХЭМ ЗОРИЛГО нь:

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТӨР ЗАСГИЙН БУСАД ШИЙДВЭР БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХ, ЧИГ ҮҮРЭГ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРӨӨ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ЦАГ ҮЕЭ ОЛСОН, МЭРГЭШЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, БҮХ ТАЛЫН ҮНЭН ЗӨВ, БОДИТ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ, ЗАСАГ ДАРГААС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ТАСРАЛТГҮЙ, ХЭВИЙН ЯВУУЛАХ НӨХЦЛИЙГ БАТАЛГААТАЙ БҮРДҮҮЛЭХ ЗАМААР ИРГЭДЭД ТЭДНИЙ ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА, СЭТГЭЛД НИЙЦСЭН, ҮР НӨЛӨӨТЭЙ, ҮР АШИГТАЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ.

ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЛЭХ ЗҮЙЛС

Сумын ЗДТГ нь удирдлагын дараахь эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийг байгууллагынхаа шинэ соёлын бүрэлдэхүүн хэсэг гэж үзэж өөрийн үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллахын зэрэгцээ тэдгээрийг өөр хоорондоо болон бусадтай харилцан хуваалцах болно:
    Хууль дээдлэх, шударга ёс;
    Нээлттэй, ил тод байдал;
    Удирдлагын манлайлал;
    Ажлын болон түншлэлийн сайн харилцаа, итгэл, хүндэтгэл;
    Хэрэглэгчид чиглэсэн үйлчилгээ;
    Мэргэшсэн, мэдлэг манлайлах ур чадвартай төрийн албан хаагч;
    Байгууллагын хөгжил, дэвшил, түүний үйл ажиллагааны үр өгөөж, үр нөлөө (бүтээмж, чанар);

 

Холбоотой линк