Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл, өгсөн


Засаг даргаас өгөх үүрэг даалгавар:

Өгсөн үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага

1.

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын тайланг гаргаж хүргүүлэх

04-р сарын 01-ны дотор

ЗДТГ

2.

Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалт зохион байгуулахтай холбогдуулан нийт албан хаагчдыг бүрэн хамруулах.

2017 оны 03 дугаар сарын 23, 24-ний өдөр

Байгууллагын дарга нар ЗДТГ

3.

Байгууллагын хаягжилт, тохижилтын асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

04-р сарын 01-ны дотор

Байгууллагын дарга нар

4.

Харъяалалгүй ахмадыг харъяалалтай болгох чиглэлээр арга хэмжээ авч ажиллах

04-р сард

ЗДТГ

5.

Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох судалгаанд хамрагдах нөхцөл бололцоогоор хангах

04-р сарын 10-ны дотор

Байгууллагын дарга нар

6.

Ногоон байгууламжийн арчилгааг хийж эхлэх

04-р сард

Байгууллагын дарга нар

7.

Нийтийн их цэвэрлэгээнд идэвхтэй хамрагдах

14 хоног бүр

Байгууллагын дарга нар

8.

2017 оныг нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарласантай холбогдуулан эмч нарын харилцаа, ёс зүйд анхаарч ажиллах

04-р сарын 04-ний дотор

ЭМТ

9.

Төв хогийн цэгт үнсээ зөөж асгах

04-р сарын 04-ний дотор

“Илчлэг шивээ” ОНӨҮГ

10.

Шивээсервис ХХК-д нийтийн их цэвэрлэгээ хийлгэх талаар албан бичиг хүргүүлэх

04-р сарын 04-ний дотор

1-р багийн Засаг дарга

11.

Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөнд анхаарч ажиллах

-

Санхүүгийн албанд

12.

Орон сууцны хогийн сан ухаад байгаа малыг эзэнд нь мэдэгдэж хуулийн заалтыг танилцуулах

04-р сарын 04-ний дотор

МЭҮТ

Холбоотой линк