Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл, өгсөн


Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн сумын Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 23 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 12, орны хүн оролцуулсан 2, /ЗДТГ-ын дарга, МЭҮТ-ын дарга, 2-р багийн засаг дарга/ нар чөлөөтэй нийт 14 албан тушаалтан оролцов. Тодорхой бус шалтгааны улмаас 6 удирдах албан тушаалтан ирээгүй болно.

Засаг даргаас өгөх үүрэг даалгавар:

Өгсөн үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага

1.

Сумын “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-т идэвхтэй оролцох

09-р сарын 13-нд

Бүх байгууллагууд

2.

Нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах

09 дүгээр сарын 08-нд

Бүх байгууллагууд

3.

Шивээ-Овоо ХК-д хүргүүлэх албан бичгийг яаралтай өгөх

09 дүгээр сарын 06-ны дотор

Илчлэг Шивээ ОНӨҮГ

4.

Төв талбай болон гудамжны гэрэлтүүлгийн цагийг наашлуулж тохируулах

09 дүгээр сарын 10-ны дотор

1-р багийн Засаг дарга, ЦШС

5.

ШОХК-ийн улирлын чанартай ажилд сумын амжиргааны баталгаажих түвшинээс доогуур орлоготой өрхийн иргэдийг зуучлах

09 дүгээр сарын 15-ны дотор

 

ХХҮГ-ын мэргэжилтэн

6.

Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлын  төлөвлөгөөний биелэлтийг ЗДТГ-т хүргүүлэх

09 дүгээр сарын 08-ны дотор

Бүх байгууллагууд

7.

Ахмадын баярыг угтаж “Салбарын тэргүүн” аваагүй ахмад настануудынхаа материалыг ЗДТГ-т хүргүүлэх

09 дүгээр сарын 13-ны дотор

 

Бүх байгууллагууд

Холбоотой линк