Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН /ХҮСНЭГТЭЭР/


Д/д

Нэгж

 

1.

Нийт хүлээн авсан санал, өргөдөл, гомдол

698

 

Үүнээс:

Санал

0

Өргөдөл

698

Гомдол

0

2.

 

Өөрсдөө шийдвэрлэсэн санал, өргөдөл, гомдол

698

 

Үүнээс:

Санал

0

Өргөдөл

698

Гомдол

0

3.

Холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлсэн санал, өргөдөл, гомдол

-

 

Үүнээс:

Санал

-

Өргөдөл

-

Гомдол

-

4.

Ямар асуудлаар холбогдсон

2015 îí

2016 îí

Өөрчлөлтийн хувь

Тоо

Хувь

Тоо

Хувь

1.

Орон сууц болон гэр олгож өгөхийг хүссэн, орон сууцны зээл хүссэн

5

1,2

17

2,4

1,2

2.

Төрийн албан хаагчийн ёс суртахуун, зан харилцааны талаар

-

-

-

-

-

3.

Ажилд орох, гарахыг хүссэн, мөнгөн тусламж, зээл хүссэн

12

2,9

  18

2,6

-0,3

4.

Эмчилгээний зардал, буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа хүссэн

2

0,5

10

1,4

0,9

5.

Шилжих хөдөлгөөнтэй болон иргэний бүртгэлтэй  холбоотой

383

91,6

648

92,9

1,3

6.

Бусад

 

16

3,8

5

0,7

-3,1

 

ДҮН

418

100

698

100

0

 

 

Холбоотой линк