Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл, өгсөн


Ирцийн мэдээлэл: 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн сумын Удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 23 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 8, орны хүн оролцуулсан 1, Засаг дарга, Нийгмийн даатгалын мэргэжилтэн чөлөөтэй, нийт 9 албан тушаалтан оролцов. Тодорхой бус шалтгааны улмаас 12 удирдах албан тушаалтан ирээгүй болно.

Өгсөн үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага

1.

Хаврын хуурайшилттай холбоотой гал түймрээс сэргийлэх мэдээлэл, арга хэмжээ зохион байгуулах

2018.03.29-ны дотор

Бүх байгууллагууд

2.

Дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөө (2015-2020) хэрэгжилтийн тайланг 2015-2017 оны байдлаар гаргаж ирүүлэх

2018.03.30-ны дотор

Бүх байгууллагууд

3.

2018 оны 04 сарын 19-нд болох Боржигин түмний урлагын наадамд оролцох байгууллага/ хүмүүсийн нэрсийг  гаргаж өгөх, хамтарч ажиллах

2018.04.01-ны дотор

Бүх байгууллагууд

4.

2019 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр тухайн байгууллагад нэн шаардлагатай байгаа ажлыг гаргаж ирүүлэх

2018.04.01-ны дотор

Бүх байгууллагууд

5.

Сургууль, цэцэрлэгт шаардлагатай байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг бэлтгэж БСШУЯ-руу санал хүргүүлэх

2018.04.02-ны дотор

Сургууль,

Цэцэрлэг

6.

Байгууллагын тохижилтын ажлын төлөвлөгөөний явцын хэрэгжилтийг гаргаж ирүүлэх

2018.04.10-ны дотор

Бүх байгууллагууд

7.

Эрүүл мэндийн төвөөс зарласан аянд бүх байгууллагууд идэвхтэй оролцож гутлын хайрцаг цуглуулж өгөх

2018.03.28-ны өдрийн 14 цаг хүртэл

Бүх байгууллагууд

8.

Мод бут тарих ажлыг эхлүүлж, усалгаа арчилгааг тогтмол хийх

Тогтмол

Бүх байгууллагууд

9.

Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх ажлын Захиалагч болон гүйцэтгэгч нар хогийн пүнкерийг задлах эсэх талаар ярилцаж акт үйлдэх

2018.04.02-ны дотор

СЗДТГ,

“Илчлэг-Шивээ” ОНӨҮГ

10.

Үүрдэг хогийн савыг будаж засварлаж, хогийг дотор нь хий гэсэн бичиг бичих

2018.04.10-ны дотор

Илчлэг-Шивээ ОНӨҮГ

11.

Төрийн албан хаагчдийн сургалтыг 1,2,4-р улиралд зохион байгуулах

1,2,4-р улиралд

СЗДТГ

 

 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Холбоотой линк