Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгах зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө /сургууль, цэцэрлэг/


Илэрсэн зөрчлийн утга

     Авах арга хэмжээ

      Хугацаа

3-р цэцэрлэг

1

Төрөөс иргэдэд олгох урамшууллын зардлын хэмнэлтийг ажилчдыг шагнаж урамшуулахад зарцуулан төсвийг зориулалт бусаар зарцуулсан

Төрөөс иргэдэд олгох урамшууллын зардлын хэмнэлтийг ажилчдыг шагнаж урамшуулахад зарцуулахгүй бөгөөд төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах

 

9-р сарын 31

3-р сургууль

1

Ээлжийн амралтын цалин 180,9 мянган төгрөг давхардуулан олгосон

Давхардуулан олгосон 180,9 мянган төгрөгийг Төрийн аудитын газрын төрийн сангийн 100220000954 тоот дансанд буцаан төвлөрүүлэх

 

5-р сарын 25

2

Орон тоо хэмнэдсэнээс үүссэн цалин сангийн хэмнэлт 8,000,000 төгрөгийг ахмадын санд төвлөрүүлсэн

Төрийн аудитын газрын төрийн сангийн 100220000954 тоот дансанд буцаан төвлөрүүлэх

Хэмнэгдсэн зардлыг төсвийн тухай хуулийн 46-р зүйлд заасны дагуу зарцуулахыг анхаарч ажиллах

 

3-р сарын 25

3

Байгууллагын багш нарын амралтын цалингаас ХХОАТ-ын 7000 төгрөг болох нийт 280.0 мянган төгрөгийг хөнгөлөлт эдлүүлээгүй

 

 

Ажилчдын ХХОАТ-ын хөнгөлөлтыг буцаан олгох

 

    5-р сарын 25

4

Цагийн тооцоог батлагдсан маягтын дагуу бүртгэж хөтлөх

 

НББ-ийн тухай хуулийн 19.1.2-р заалтын ханган ажиллах

 

Бүтэн жил

5

Байгууллагын авлагын эхний үлдэгдэл 392.400 төгрөгийг барагдуулах тал дээр ажиллах мөн урьдчилж гарсан зардал буюу ахмадын санд мөнгө тэвлөрүүлэхдээ хуулийн дагуу төвлөрүүлэх

 

Авлагыг барагдуулах арга хэмжээ авч ажиллах

5-р сарын 25

Холбоотой линк