Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгах зөвлөмжийн хэрэгжилт /3-р цэцэрлэг/


Илэрсэн зөрчлийн утга

                       Зөвлөмжийн биелэлт

1

Төрөөс иргэдэд олгох урамшууллын зардлын хэмнэлтийг ажилчдыг шагнаж урамшуулахад зарцуулан төсвийг зориулалт бусаар зарцуулсан байна.

Төрөөс иргэдэд олгох урамшууллын зардлын хэмнэлтийг ажилчдыг шагнаж урамшуулахгүй төсвийн тухай хуулийн 46-р зүйлийг баримтлан ажиллана. Уг урамшууллыг төсвийн хуваарийн дагуу 9-р сард олгоно

Холбоотой линк