Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгах зөвлөмжийн хэрэгжилт /3-р сургууль/


Илэрсэн зөрчлийн утга

                       Зөвлөмжийн биелэлт

1

Ээлжийн амралтын цалин 180,9 мянган төгрөг давхардуулан олгосон

Давхардуулан олгосон 180,9 мянган төгрөгийг Төрийн аудитын газрын төрийн сангийн 100220000954 тоот дансанд 5-р сарын 24 нд буцаан төвлөрүүлсэн

2

Орон тоо хэмнэдсэнээс үүссэн цалин сангийн хэмнэлт 8,000,000 төгрөгийг ахмадын санд төвлөрүүлсэн

Төрийн аудитын газрын төрийн сангийн 100220000954 тоот дансанд буцаан төвлөрүүлсэн

Хэмнэгдсэн зардлыг төсвийн тухай хуулийн 46-р зүйлд заасны дагуу зарцуулахыг цаашид анхаарч ажиллана

3

Байгууллагын багш нарын амралтын цалингаас ХХОАТ-ын 7000 төгрөг болох нийт 280.0 мянган төгрөгийг хөнгөлөлт эдлүүлээгүй

 

Ажилчдын ХХОАТ-ын хөнгөлөлтыг 5-р сарын 24 нд буцаан олгосон

4

Цагийн тооцоог батлагдсан маягтын дагуу бүртгэж хөтлөх

 

НББ-ийн тухай хуулийн 19.1.2-р заалтын ханган ажиллаж байна.

 

5

Байгууллагын авлагын эхний үлдэгдэл 392.400 төгрөгийг барагдуулах тал дээр ажиллах

Авлагыг барагдуулахаар холбогдох байгууллагатай холбогдон ажиллаж байна

Холбоотой линк