Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Суманд цэвэрлэх байгууламж барих зураг төсвийн ажил хийгдэж байна


Суманд цэвэрлэх байгууламж байгуулах зураг төсөв боловсруулах ажлын үнэлгээний хороог Засаг даргын 2019.05.21-ний өдрийн А/66 дугаар захирамжаар байгуулж, 2019.06.07-ны өдөр tender.gov.mn-д зарыг байршуулж, хураангуй жагсаалтад 3 байгууллагыг бүртгэсэн. Үнэлгээний хороог 2019 оны 06 сарын 25-ны өдөр хуралдуулж, зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтанд орсон 3 байгууллагад хүргүүлсэн. Зөвлөхийн тендерийг 2019.06.26-ны өдөр зарлаж, 1 компанийн техникийн, санхүүгийн саналыг үнэлэн гэрээ байгуулах мэдэгдлийг "Гидродизайн инноваци" ХХК-д хүргүүлж, 2019.08.27-ны өдөр гэрээг байгуулсан. Гүйцэтгэгч компанийн хүсэлтийн дагуу гэрээний хугацааг 2019 оны 12 сарын 25-ны өдөр хүртэл 30 хоногоор сунгасан. Ажлын явц 70%-тай байна.

Холбоотой линк