Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Суманд хатуу хучилттай засмал зам тавих ажлын зураг төсөв хийгдэж байна


Суманд хатуу хучилттай засмал зам тавих зураг төсөв боловсруулах ажлын Үнэлгээний хороог Засаг даргын 2019.05.21-ний А/67 дугаар захирамжаар байгуулж, зөвлөх үйлчилгээний цахим тендерийг 2019 оны 06, 08 дугаар саруудад зарлаж амжилтгүй болсон.

Тендерийн зарлалыг 2019.09.10-ны өдөр дахин зарлаж, хураангуй жагсаалтад орсон 3 байгууллагад зөвлөх үйлчилгээний тендерийн урилгыг хүргүүлсэн.  Тендерийг 2019 оны 10 сарын 28-ны өдөр нээж үнэлэн "Ихэр мөнх" ХХК-г сонгон шалгаруулж, 2019.11.25-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажлын явц 30%-тай явагдаж байна.

 

Холбоотой линк