Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛ


ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ  БҮРТГЭЛ

Иргэн та, гэрлэлтээ шүүхийн журмаар цуцлуулсан бол шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 10 хоногийн дотор сумын улсын бүртгэгчид бүртгүүлж, гэрлэлт цуцалсан тухай гэрчилгээ авна.

Шүүхийн журмаар гэрлэлт цуцалсан бол:

  • Шүүхийн шийдвэр
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээ
  • Эхнэр, нөхөр хоёрын тус тусдаа гаргасан өргөдөл
  • Иргэний үнэмлэх

Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцалсан бол:

  • Эхнэр, нөхөр хоёрын  тус тусдаа гаргасан өргөдөл /эд хөрөнгийн ямар нэг маргаангүй тухай өргөдөлдөө нотолсон/
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээ
  • 18-аас дош насны хүүхэдгүй тухай оршин суугаа газрын багийн засаг даргын тодорхойлолт зэрэг материал бүрдүүлнэ.
  • Гэрлэлт цуцалсны гэрчилгээний үнэ 2500 төгрөгийг эхнэр, нөхөр хоёр тус тусдаа Шивээговь сумын Төрийн банкны 300200022130 тоот дансанд тушааж баримтаа бүртгэгчид авчирч өгнө.

Холбоотой линк