Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Тендерийн явцын мэдээ 2016.08.25


Шивээговь сумын “Орон нутаг хөгжлийн сан”-аар хийгдэж буй ажлын явцын мэдээ

Д/д

Худалдан авах бараа үйлчилгээний нэр төрөл

Төсөвт өртөг

Тендерт шалгарсан иргэдийн бүлэг, аж ахуйн нэгж байгууллагууд

Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн үнийн санал

Гэрээ байгуулсан огноо

Тайлбар

1.

Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх ажил

20,000,000 төгрөг

“Илчлэг шивээ” ОНӨҮГ

19,936,515 төгрөг

2016.04.01

Гэрээний дуусах хугацаа 2017.04.01

2.

Золбин нохой устгах ажил

1,000,000 төгрөг

Иргэн Ш.Зоригтбаатар

1,000,000 төгрөг

2016.05.03

Гэрээний дуусах хугацаа 2016.10.15

3.

Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар, үйлчилгээ /төв талбай, гэрэл цамхаг, ногоон байгууламж, зүүн гэр хороолол/

4,000,000 төгрөг

“Эрчим” бүлэг

4,000,000 төгрөг

2016.05.12

Гэрээний дуусах хугацаа 2016.12.31

4.

Нийтийн эзэмшлийн дэд бүтцийг сайжруулах /250м дулаан, цэвэр усны шугам солих/

40,000,000 төгрөг

“Гом илч” ХХК

36,015,739 төгрөг

2016.07.05

Ажлын явц 75%

5.

Сумын төвийн автозам дагуу тарьсан модыг хашаажуулах, хамгаалалтл хийх ажил

40,000,000 төгрөг

“Үлэмж тэмүүлэл” ХХК

35,636,538 төгрөг

2016.07.05

Ажлын явц 35%

6.

Сумын төвийн ногоон байгууламжуудын усалгааны систем байгуулах, арчилгаа, тарьц суулгац тарих, хамгаалах ажил

10,000,000 төгрөг

“Илчлэг шивээ” ОНӨҮГ

9,628,004 төгрөг

2016.04.22

Гэрээ дуусах хугацаа 2016.10.22

7.

Сумын хүндэтгэлийн хаалга хийх

30,000,000 төгрөг

“Макс майнд” ХХК

29,808,380 төгрөг

2016.07.19

Ажлын явц 90%

8.

Сургуулийн хүүхдийн ширээ, сандал авах ажил

10,000,000

“Шивээгийн хөгжил” ЗБН

9,800,000 төгрөг

2016.08.17

Ажлын явц 90%

 

Холбоотой линк