Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Гэр хорооллыг хаягжууллаа


Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/53 захирамжаар шууд худалдан авалтын ажлын хэсгийг байгуулж. 3 компанид ажлын даалгаварыг хүргүүлэн "Талст газар" ХХК-г сонгон шалгаруулж, 2020 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр “Гэр хорооллыг хаягжуулах” ажил гүйцэтгэх №2020-ШХА-01 дугаартай гэрээг байгуулсан.Тус гэрээний хугацаанд ажлындаалгаварын дагуу нийт 2 ширхэг замын тэмдэглэгээ, 19гудамжны 38 ширхэг тэмдэг, 247 ширхэг хаалганы тэмдгийг хийж байрлуулсан. Сумын Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/53 дугаар захирамжаар томилогдсон комисс 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авсан.

Гэрээ байгуулсан оролцогч

Ажлын гүйцэтгэл

Батлагдсан төсөв

Гэрээлсэн дүн

 

Олгосон санхүүжилт

Хэмнэсэн өртөг

“Талст газар” ХХК

100%

7000000

6998290

6998290

1710

 

 

  

Холбоотой линк